Contact Info    

Bedrijf in Duitsland starten. Maar in welke vorm?   arrow

INDIPA heeft in de laatste jaren meer dan 100 bedrijfsoprichtingen succesvol begeleid! Aangezien de oprichting van een onderneming in Duitsland nog altijd een zeer formeel en papier-gebasseerd proces is, heeft INDIPA alle stappen van zo’n oprichtingsproces geoptimaliseerd zodat tijd, moeite en kosten voor uitbreidende bedrijven en oprichters beperkt blijven.

Voordat het eigenlijke oprichtingsproces begint, zal echter eerst duidelijk moeten worden welke rechtsvorm de meest geschikte is. De beslissende factor is hier, wie de aandeelhouder van de Duitse onderneming wordt. Voor particulieren zijn er namelijk beperktere mogelijkheden dan voor bedrijven. Particulieren kunnen namelijk alleen een GmbH (of UG en AG) oprichten en natuurlijk als Einzelunternehmer de grens over gaan. Ze hebben echter níet de moglijkheid om een afhankelijk, dan wel onafhankelijk filiaal op te richten, welke vorm in sommige gevallen voldoende kan zijn voor het beoogde doel op de Duitse markt.

Indien een Nederlands bedrijf alleen een filiaal in Duitsland wil openen, zijn er twee mogelijkheden: de keus bestaat tussen een onafhankelijk filiaal (“unselbständige Zweigniederlassung”) en een afhankelijk filiaal (“selbständige Zweigniederlassung”). Mocht echter een zelfstandige Duitse vennootschap moeten worden opgericht, kan er tussen verschillende rechtsvormen worden gekozen. In de praktijk is de GmbH veruit de belangrijkste. De grotere “AG” speelt voor de meeste kleine en middelgrote ondernemingen geen rol, omdat de inspanning die voor de oprichting en ook tijdens de bedrijfsvoering vereist is, hier aanzienlijk groter is. Voor de UG is slechts een maatschappelijk kapitaal van één euro vereist, hetgeen enerzijds een lage toetredingsdrempel betekent, maar anderzijds heeft bijgedragen tot een uiterst slecht imago van de UG, reden waarom INDIPA geen voorstander is van de oprichting van een UG. Wat maakt een “GmbH” als rechtspersoon zo aantrekkelijk?

De “GmbH“ (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung“)

Een “GmbH” lijkt veel op een B.V.

Ten eerste lijkt de “GmbH” veel op de Nederlandse B.V.. Zo is ook een “GmbH” niet beurs-genoteerd maar besloten; ofwel, ook de aandelen van een “GmbH” zijn niet vrij verhandelbaar en staan op naam. Een meer aantrekkelijke overeenkomst, is de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders ter hoogte van het gestorte aandelenkapitaal (min. 25.000 €). En ook een “GmbH” wordt bij de notaris opgericht met een document, “Gründungsurkunde”, dat inhoudelijk sterk lijkt op de oprichtingsakte van een B.V. (waarin maatschappelijke zetel, maatschappelijk doel, aandeelhouders, bestuurders, etc. worden vastgelegd).

Deze overeenkomsten tussen een “GmbH” en een B.V. maakt dat de meeste Nederlandse ondernemers zich snel comfortabel en zeker voelen met de nog niet zo bekende Duitse “GmbH”.

Een verschil tussen een BV en een “GmbH”

Echter, er bestaan ook verschillen tussen beide rechtsvormen. Zo is een verschil dat de bestuurder van een Duitse GmbH alleen “een natuurlijke persoon” (aldus een mens) kan zijn, waarbij de bestuurder van een B.V. ook een rechtspersoon kan zijn (bijv. een andere B.V.).

Een ander verschil is dat voor de oprichting van een “GmbH” een minimum aandelenkapitaal van 25.000€ vereist is, terwijl voor de oprichting van een B.V. een minimum geldt van 1€. Echter, bij de oprichting van een GmbH behoeft slechts de helft van het startkapitaal (aldus, een minimum van 12.500€) direct bij de oprichting op een bankrekening van de GmbH (“in Gründung”, ofwel “in oprichting”) te worden gestort.

Ook m.b.t. het thema persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders bestaan er kleine verschillen, waarbij de regelgeving in Nederland over het algemeen verder gaat dan de Duitse regelgeving.

Hier vindt u een overzicht van de drie meest voorkomende vestigingsvormen zoals hierboven beschreven:

Voor elke rechtsvorm geldt, dat de oprichting in Duitsland nog een zeer formeel en administratief proces is dat online oprichtingen nog niet toelaat.

INDIPA’s rol

Overweegt u ook met uw onderneming of als zelfstandige naar Duitsland te gaan? Dan staat u voor vele vragen en te nemen beslissingen. INDIPA helpt u daarbij! Met onze jarenlange ervaring hebben we op de meeste vragen al een antwoord. Voor andere vragen vinden we gezamenlijk een oplossing.

INDIPA ondersteunt u graag bij de oprichting van een “GmbH”, of een “Zweigniederlassung” . Als volledig neutrale partij nemen wij alle administratieve rompslomp uit handen en bereiden – uiteraard eerst na overleg met u – al het nodige voor. Wij organiseren één dag, waarop wij u als oprichter vragen aanwezig te zijn voor het ondertekenen van de notariele akten en het openen van de bankrekening.

Tevens begeleiden we u graag naar de notaris voor de directe vertaling van de oprichtingsakte, als ook naar de bank voor het openen van een bankrekening op naam van de “GmbH i.G.” (“in Gründung”). Als zetel voor uw Duitse onderneming kunt u van ons kantooradres gebruik maken. Heeft u interesse? Lees dan graag meer onder: https://indipa.nl/starten-in-duitsland/een-gmbh-oprichten/

Tot slot heeft INDIPA ook voor de oprichting van een “unselbständige Niederlassung” een passend aanbod. Zo stellen wij u graag een Duits kantooradres ter beschikking. Lees meer onder: https://indipa.nl/starten-in-duitsland/in-duitsland-vestigen/

En hoe gaat het dan verder ná de oprichting?

Ook ná de oprichting van de “GmbH” of een “Zweigniederlassung” staan wij u als professionele partner met raad en daad bij. Zo nemen wij graag de klantenservice voor het bedienen van uw Duitse klanten uit handen. Of wij helpen u om uw firma in Duitsland administratief tot een succes te brengen en te voorkomen dat u in de “jungle van Duitse overheidsinstanties” blijft hangen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we heel graag van u! Klik dan hier.