Contact Info    

GmbH opgericht – en hoe nu verder?   arrow

Administratie in Duitsland? Geen probleem!

Stel, uw Duitse onderneming is een feit geworden! INDIPA heeft u vanaf het begin van het oprichtingsproces tot en met de inschrijving van uw onderneming bij alle benodigde instanties ter zijde gestaan. Vanaf nu zou u zich op uw Duitse ondernemingsactiviteiten moeten concentreren, zodat u uw Duitse onderneming tot een succes kunt brengen.

INDIPA laat u niet in de steek en begeleidt u ook ná de oprichting graag verder.

Wat komt er ná de oprichting op u af?

Om ervoor te zorgen dat u zich ook daadwerkelijk alleen op uw Duitse kerncompetenties kunt concentreren en dat uw Duitse activiteiten na de oprichting soepel en succesvol verlopen, neemt INDIPA alle administratieve “rompslomp” die ná de oprichting op u afkomt uit handen.

Verschillende Duitse autoriteiten en instanties, zoals het Finanzamt, Berufsgenossenschaft, de Handelskammer, enz.,  worden op de hoogte gesteld van het ontstaan van uw nieuwe Duitse onderneming. Het gevolg daarvan is een actieve correspondentie van deze autoriteiten en alle mogelijke instanties in uw richting met verschillende vragen en verzoeken. Een deel van deze correspondentie kan terzijde worden geschoven, maar een deel ook niet. Belangrijk is te weten waarop gereageerd moet worden en hoe; vooral aangezien sommige Duitse autoriteiten strenge maatregelen hanteren bij het uitblijven van een adequate reactie.

INDIPA’s begeleiding ná de oprichting

Om te voorkomen dat u zich verliest in de Duitse administratieve “jungle”, neemt INDIPA deze correspondentie in uw naam in ontvangst. Wij vertalen de binnengekomen post, stellen u daarvan op de hoogte, geven aan wat relevant is en bereiden reacties en antwoorden op vragen voortkomend uit de binnengekomen correspondentie met grote zorgvuldigheid en toewijding voor. Niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling vertegenwoordigen wij uw GmbH met de grootste professionaliteit en nemen de telefoon ter hand daar waar dit verwacht wordt en/of effectiever is.

Iemand ter plaatse nodig?

Er zijn altijd situaties waarin u een persoon ter plaatse nodig hebt – bijvoorbeeld om een zakenpartner te ontmoeten, om een eerste contact te leggen op een beurs, of gewoon om een sleutel van een opslagplaats in ontvangst te nemen. Als het voor u belangrijk is om op een absoluut professionele en kwalitatief hoogstaande manier vertegenwoordigd te worden, neem dan contact met ons op!

INDIPA’s belofte aan u

Ons doel is het om u een zorgeloze start en een gesmeerd lopende ontwikkeling van uw Duitse activiteiten te bezorgen. U kunt ook in dit traject vertrouwen op onze professionaliteit en de transparantie die wij hanteren en genieten van het gemak steeds een partner aan uw zijde te hebben die met u meedenkt!

Interesse? Neem dan graag contact met ons op!