Contact Info    

Nederland belangrijkste afnemer van Noordrijn-Westfalen

Ook in 2016 blijft Nederland het belangrijkste exportland voor Noordrijn-Westfalen.

Reeds meerdere malen hebben we erover geschreven hoe aantrekkelijk Noordrijn-Westfalen is voor vele internationale, waaronder vooral ook Nederlandse, ondernemers. Maar omgekeerd hebben we daar nog geen aandacht aan besteed. En dat terwijl de export van het Noordrijn-Westfaalse bedrijfsleven naar Nederland in het jaar 2016 meer dan 18,6 miljard euro bedraagt. Dit is een stijging van 2,3% ten opzichte van het jaar daarvoor. En daarmee blijft Nederland het belangrijkste exportland voor Noordrijn-Westfalen. Het belangrijkste exportproduct waren chemische producten (met 3,2 miljard euro).

Verder bericht het “Information und Technik Nordrhein-Westfalen”, het NRW bureau voor de statistiek, dat plaats twee en drie worden ingenomen door Frankrijk (met 15,2 miljard euro; -1,8%) respectievelijk het Verenigd Koninkrijk (met 13,2 miljard euro; -5,3%). De export van Noordrijn-Westfalen naar alle EU-landen tezamen bedroeg 118,4 miljard euro, hetgeen ongeveer tweederde van de totale Noordrijn-Westfaalse export uitmaakte.

Maar ook als voornaamste importeur is Nederland het afgelopen jaar koploper geweest. De import van Noordrijn-Westfalen uit Nederland in 2016 bedroeg 32,1 miljard euro (-12,9%). De belangrijkste importgoederen uit Nederland waren aardolie en aardgas (t.w.v. 7,2 miliard euro). Daarmee steekt Nederland er als importland voor Noordrijn-Westfalen met kop en schouders uit vergeleken met de Volksrepubliek China (25,3 miljard euro; −0,7%), Frankrijk (13,0 miljard euro; +2,9%), België (11,7 miljard euro; +3,0%) en Italië (9,9 miljard euro; +1,7%).