Contact Info    

Een GmbH oprichten   arrow

GmbH Glasfassade 650 x 270

Een GmbH oprichten in Duitsland

U overweegt een Duitse GmbH op te richten? Of denkt u nog aan een andere organisatievorm? Kijk voor de verschillen bij “Bedrijf in Duitsland starten, maar in welke vorm?”

Welke organisatievorm het ook mag worden, u bent bij INDIPA aan het goed adres! Wij begeleiden u graag bij de oprichting van een Duitse onderneming. Hieronder leest u hoe wij u bij de oprichting van een GmbH van dienst kunnen zijn.

Volledige ondersteuning bij de oprichting van uw GmbH

Wij begeleiden het complete oprichtingsproces en bereiden alle stappen in overeenstemming met onze klant voor. Wij beschikken over een solide netwerk van partners (denk o.a. aan notarissen, fiscalisten, vertalers) met wie wij al vele bedrijven snel en efficiënt opgericht hebben. In veel gevallen hebben we minder dan twee weken nodig gehad van aanvang van de oprichtingswerkzaamheden tot en met ondertekening van de akte van oprichting. Wij vragen onze klant in deze tijd slechts één keer een halve dag hier in Düsseldorf aanwezig te zijn om zijn GmbH officieel in het leven te roepen.

Kort samengevat bieden wij onderstaande diensten, in nauwe samenwerking met onze partners, aan:

  • bepalen van de naam van de GmbH; de naam dient door de IHK (Industrie- und Handelskammer) te worden goedgekeurd. INDIPA stemt met de IHK af.
  • maken van een afspraak bij de notaris en het(indien gewenst voor vertaaldoeleinden) begeleiden van de ondertekening van de akte van oprichting
  • maken van een afspraak bij de bank en het begeleiden van de opening van een bankrekening
  • inschrijving van de GmbH in het handelsregister, het bedrijfsambt, de IHK en andere Duitse instanties
  • aanmelden van de GmbH bij het Finanzamt, inclusief het opstellen van de openingsbalans

Oprichtingskosten onder controle

Waarschijnlijk vraagt u zich af wat de kosten zijn van zo’n GmbH-oprichting. INDIPA kan u een overzicht van de oprichtingskosten verschaffen en u verzekeren deze kostenberaming niet te zullen overschrijden. Naast de oprichtingskosten moet natuurlijk nog wel rekening worden gehouden met lopende en administratieve kosten. Hierbij valt voornamelijk te denken aan kosten voor de boekhouding, regelmatige BTW-aangiften en het indienen van de jaarrekening. Ook hier kunnen wij u een betrouwbaar kostenoverzicht verschaffen.

Maatschappelijke zetel

Als maatschappelijke zetel voor uw onderneming bieden wij u ons kantooradres in Düsseldorf aan. Daarmee kunt u tevens flexibel en al naar behoefte gebruik maken van onze buro- en besprekingsruimten. De voor uw onderneming ontvangen post wordt natuurlijk door ons aan u doorgestuurd. Uw GmbH is in het beste geval ook onder een Duits telefoonnummer te bereiken. Wij kunnen u een telefoonnummer met het netnummer van Düsseldorf aanbieden. Meer informatie over deze dienstverlening vindt u onder “In Duitsland vestigen”.

Of liever direct een startklaar Duits bedrijf?

Een nieuw opgerichte GmbH biedt u wellicht een goede start op de Duitse markt, echter, er moet nog veel gebeuren om ook daadwerkelijk operationeel te worden. Uit ervaring weten we dat er na de formele oprichting van een GmbH veel tijd verloren gaat en hoge kosten worden gemaakt voordat er eindelijk successen geboekt kunnen worden. Zo zal er in de regel eerst personeel moeten worden aangesteld, zullen er duidelijke taakomschrijvingen moeten worden geformuleerd, marktanalyses worden gemaakt, marketing materiaal worden ontworpen, enzovoorts. Kortom, het échte werk laat vaak tot na de oprichting op zich wachten. Maar wij maken het u graag gemakkelijk en kunnen u een GmbH aanbieden welke vanaf dag 1 operationeel is. Wilt u weten hoe, lees dan graag verder onder “Een startklaar Duits bedrijf”.

GmbH opgericht – en hoe nu verder?

Om u zich nu volledig op uw ondernemingsactiviteiten te kunnen richten, begeleidt INDIPA u ook ná de oprichting graag verder. Wij nemen alles uit handen dat niet tot de kerncompetenties van uw nieuwe GmbH behoort, zoals bijvoorbeeld het verwerken van binnengekomen post van verschillende Duitse autoriteiten en instanties (Finanzamt, Berufsgenossenschaft, Handelskammer, …), het vertalen van documenten, het voorbereiden van uw Duitse correpsondentie…en nog veel meer. Natuurlijk doen we dit steeds in nauwe samenwerking met u en uw medewerkers. U kunt ook in dit traject vertrouwen op onze professionaliteit en de transparantie die wij hanteren en genieten van het gemak steeds een partner aan uw zijde te hebben die met u meedenkt!

Interesse?

Neem dan graag hier contact met ons op voor meer informatie!