Contact Info    

Een GmbH oprichten   arrow

GmbH Glasfassade 650 x 270

Een GmbH oprichten in Duitsland

U overweegt een Duitse GmbH op te richten? Of overweegt u nog een andere organisatievorm? Kijk voor verschillende organisatievormen bij “Bedrijf in Duitsland starten, maar in welke vorm?”

Welke organisatievorm het ook mag worden, in ieder geval bent u voor goeie en professionele ondersteuning bij INDIPA aan het goed adres! Wij begeleiden u graag bij de oprichting van een Duitse onderneming. Hieronder leest u hoe wij u bij de oprichting van een GmbH zullen begeleiden.

Volledige ondersteuning bij de oprichting van uw GmbH

Wij begeleiden het complete oprichtingsproces en bereiden alle stappen in nauw overleg met onze klanten voor. INDIPA beschikt over een solide netwerk van partners (waaronder notarissen, fiscalisten, juristen, vertalers) met wie wij al vele bedrijven snel en efficiënt opgericht hebben. In de meeste gevallen hebben we minder dan drie weken nodig vanaf het besluit een GmbH op te richten tot en met de registratie in het handelsregister. Wij vragen onze klant in deze tijd slechts één keer een halve dag hier in Düsseldorf aanwezig te zijn om de nodige handtekeningen bij de notaris en de bank te zetten.

Kort samengevat bieden wij onderstaande diensten, in nauwe samenwerking met onze partners, aan:

  • bepalen van de naam van de GmbH; de naam, in samenhang met het maatschappelijk doel, dient door de IHK (Industrie- und Handelskammer) te worden goedgekeurd. INDIPA stemt met de IHK af;
  • maken van een afspraak bij de notaris en het begeleiden naar die afspraak, alsook het mondeling vertalen van de oprichtingsakte naar het Nederlands bij de notaris;
  • maken van een afspraak bij de bank en het begeleiden naar die afspraak voor het openen van een bankrekening op naam van de GmbH;
  • inschrijving van de GmbH in het Handelsregister, de IHK en andere Duitse instanties,
  • aanmelden van de GmbH bij het Finanzamt, inclusief het opstellen van de openingsbalans.

Oprichtingskosten onder controle

Waarschijnlijk vraagt u zich af wat de kosten zijn van zo’n GmbH-oprichting. INDIPA kan u een overzicht van de oprichtingskosten verschaffen en u verzekeren deze kostenberaming niet te zullen overschrijden. Naast de oprichtingskosten moet natuurlijk nog wel rekening worden gehouden met lopende en administratieve kosten. Hierbij moet vooral worden gedacht aan kosten voor de boekhouding, regelmatige BTW-aangiften en het indienen van de jaarrekening. Ook hier kunnen wij u een betrouwbaar kostenoverzicht verschaffen.

Maatschappelijke zetel

Als maatschappelijke zetel voor uw onderneming bieden wij u ons kantooradres in Düsseldorf aan. Daarmee kunt u tevens flexibel en al naar behoefte gebruik maken van onze buro- en besprekingsruimten. De voor uw onderneming ontvangen post sturen wij twee keer per week aan u door. Uw GmbH is in het beste geval ook onder een Duits telefoonnummer te bereiken. Wij kunnen u een telefoonnummer met het netnummer van Düsseldorf aanbieden. Meer informatie over deze dienstverlening vindt u onder “Uw bedrijf in Duitsland vestigen”.

Of liever direct een startklaar Duits bedrijf?

Een nieuw opgerichte GmbH biedt u wellicht een goede start op de Duitse markt, echter, er moet nog veel gebeuren om ook daadwerkelijk operationeel te worden. Uit ervaring weten we dat er na de formele oprichting van een GmbH veel tijd verloren gaat en hoge kosten worden gemaakt voordat er eindelijk successen geboekt kunnen worden. Zo zal er in de regel eerst personeel moeten worden aangesteld, zullen er duidelijke taakomschrijvingen moeten worden geformuleerd, marktanalyses worden gemaakt, marketing materiaal worden ontworpen, enzovoorts. Kortom, het échte werk laat vaak tot na de oprichting op zich wachten. Maar wij maken het u graag gemakkelijk en kunnen u een GmbH aanbieden welke vanaf dag 1 operationeel is. Wilt u weten hoe, lees dan graag verder onder “Een startklaar Duits bedrijf”.

Ná de oprichting van uw GmbH – geef uw administratieve “rompslomp” uit handen!

Nadat uw GmbH is opgericht, wilt u zich natuurlijk vooral bezighouden met uw ondernemingsactiviteiten en niet met de administratieve “rompslomp” die na de oprichting op u afkomt. Hiervoor kunnen wij zorgen! Kijk voor meer informatie onder “GmbH opgericht – en hoe nu verder?”

Interesse?

Neem dan graag hier contact met ons op voor meer informatie!