Skip to main content
Onze diensten

Administratieve ondersteuning

U concentreert zich op uw Duitse bedrijfsactiviteiten en INDIPA zorgt voor alle administratieve taken.

Administratieve ondersteuning

Nadat u uw Duitse bedrijf heeft opgericht, wilt u zich concentreren op uw Duitse bedrijfsactiviteiten om van uw bedrijf een succesvol Duits bedrijf te maken. INDIPA laat u niet in de steek en biedt u ook ná de oprichting verdere ondersteuning. 

Wat komt er na de oprichting op u af?

Diverse Duitse instanties en instellingen worden op de hoogte gebracht van de oprichting van uw nieuwe Duitse vennootschap, waardoor een actieve correspondentie ontstaat. Allerlei vragen en verzoeken gericht aan uw GmbH, komen aan de orde. Zie voor meer concrete voorbeelden Uw bedrijf is opgericht – wat nu?

Een deel van deze correspondentie kan vooraleerst terzijde worden geschoven, terwijl op andere brieven beter zo goed en zo snel mogelijk dient te worden gereageerd. Immers, enkele Duitse autoriteiten hanteren strenge maatregelen wanneer een spoedige en adequate reactie uitblijft.

INDIPA’s ondersteuning ná de oprichting

Om te voorkomen dat u zich verliest in de Duitse administratieve “jungle”, neemt INDIPA deze correspondentie in uw naam in ontvangst. Wij vertalen alle inkomende post, stellen u daarvan op de hoogte, geven aan wat relevant is en bereiden reacties en antwoorden op vragen voortkomend uit de binnengekomen correspondentie met grote zorgvuldigheid en toewijding voor. Niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling vertegenwoordigen wij uw GmbH met de grootste professionaliteit en nemen de telefoon ter hand daar waar dit verwacht wordt en/of effectiever is.

INDIPA’s belofte

Ons doel is het om u een zorgeloze start en een gesmeerd lopende ontwikkeling van uw Duitse activiteiten te bezorgen. U kunt ook in dit traject vertrouwen op onze professionaliteit en de transparantie die wij hanteren en genieten van het gemak steeds een partner aan uw zijde te hebben die met u meedenkt!

Wat maakt de diensten van INDIPA zo uniek?

Wij zijn consultants én operators. Steeds richten we ons op het succes van onze klanten. Gezamenlijk ontwikkelen we de optimale en efficiënte bewerking van de Duitse markt en voeren deze consequent uit. De regelmatige uitwisseling met onze klanten over strategische en operationele kwesties, onze flexibiliteit en “hands-on mentaliteit” maken ons uniek.