Skip to main content
Ondernemen in Duitsland

Het oprichtingsproces in Duitsland

Hoe gaat zo’n oprichting in z’n werk, en welke stappen moeten worden ondernomen?

De oprichting van een bedrijf is in Duitsland nog steeds een formeel en intensief papieren-proces, wat veel inspanning betekent voor de oprichter. INDIPA heeft alle stappen geoptimaliseerd zodat de inspanning voor het expanderende bedrijf tot een minimum beperkt blijft.

Voorbereiding

Vanaf het moment dat u ons uw mandaat geeft om u te ondersteunen bij de oprichting van uw bedrijf, hebben wij ongeveer twee tot drie weken nodig om de oprichting rond te krijgen.

Natuurlijk beginnen we met de noodzakelijke voorbereidingen. Wij verzamelen alle nodige informatie, zodat wij de notaris concrete instructies kunnen geven voor het opstellen van de nodige oprichtingsdocumenten. Wij leggen contact met de IHK (Industrie- und Handelskammer) om de naam en de doelomschrijving van het op te richten bedrijf te laten goedkeuren. Tevens regelen wij een afspraak bij de bank om een rekening te openen namens uw Duitse bedrijf. En uiteraard zorgen wij voor alle andere administratieve aangelegenheden die bij de voorbereiding horen. 

De oprichting

Voor de oprichting vragen wij onze klanten om slechts één dag naar Düsseldorf te komen, aangezien hun aanwezigheid noodzakelijk is voor de ondertekening van de oprichtingsakte en de opening van een bankrekening op naam van de GmbH (in oprichting). Indien een persoonlijk bezoek aan Duitsland niet mogelijk is, zijn wij in staat de oprichting zonder persoonlijke aanwezigheid van de oprichter te regelen, op basis van een verleende volmacht. Al het noodzakelijke papierwerk wordt door INDIPA verzorgd.

Zodra de oprichtingsdocumenten zijn ondertekend, heeft u een “GmbH i.Gr.” opgericht, een “GmbH in Gründung”.

Direct na het ondertekenen van de documenten bij de notaris, begeleiden wij u naar de bank om een bankrekening te openen in/op naam van uw GmbH i.Gr. om het verschuldigde minimumkapitaal te kunnen storten.

Zodra het aandelenkapitaal is gestort, informeren wij de notaris, die vervolgens de rechtbank opdracht geeft uw GmbH i.Gr. bij het Duitse handelsregister te laten inschrijven. Zodra en eerst nadat uw GmbH i.Gr. bij het handelsregister is ingeschreven, is uw GmbH formeel opgericht. 

Na de oprichting zorgen wij voor diverse andere registraties die moeten worden uitgevoerd (zie Uw GmbH is opgericht – en hoe nu verder?).

In het kort…

Kort samengevat, bieden wij  volgende diensten aan in nauwe samenwerking met u en onze samenwerkingspartners:

  • vaststellen van de naam van de GmbH – de naam moet worden goedgekeurd door de IHK, waarmee wij nauw contact onderhouden

  • het organiseren en begeleiden van onze klanten naar de ondertekening van de oprichtingsakte bij de notaris

  • het organiseren en begeleiden van onze klanten naar de bank voor de opening van een bankrekening

  • inschrijven van de GmbH bij het handelsregister, de vestigingsplaats, de IHK, het UBO-register (“Transparenzregister”) en diverse andere Duitse instanties

  • ondersteunen bij de registratie van de GmbH bij de belastingdienst

INDIPA’s rol

Neem hier contact met ons op als u vragen heeft over het oprichtingsproces in Duitsland. Of lees hier verder, om te zien hoe INDIPA u kan ondersteunen bij het opzetten van uw Duitse bedrijf.