Contact Info    

Over ons   arrow

In den beginne…

INDIPA is in 2006 in Düsseldorf opgericht en staat voor “INnovatieve DIenstverlenings-PArtner”. Hierbij stond de oprichter Christoph Schulte voor ogen Nederlandse ondernemers te ondersteunen bij het management en de succesvolle marketing van hun producten of diensten in Duitsland. Van kenmerkend en onderscheidend belang in deze ondersteuning is dat Schulte zijn cliënten niet als adviseur van de zijlijn de juiste aanwijzingen wil geven, maar sámen met zijn klanten de Duitse markt bewerkt. Als partner. Daarbij steeds de mogelijkheden voor vernieuwing in het oog houdend. In de loop der jaren heeft zich deze doelstelling voor Schulte en zijn team tot de volgende drie waarden ontwikkelt.

En hier staan we vandaag

Onze visie: INDIPA’s opdrachtgevers hebben succes op de Duitse markt, omdat ze onze klanten zijn.

Onze missie: Wij maximeren het succes van onze klanten door hun kerncompetenties te bundelen met onze administratieve, commerciële en professionele kwaliteiten.

Onze waarden: Professionaliteit, betrokkenheid, openheid en transparantie en bovenal een partnerschap met ondernemersgeest.

En waar staat u?

Staat u op het punt de Duitse markt op te gaan? Lees dan verder onder “Starten in Duitsland” hoe INDIPA u daarbij van dienst kan zijn.