Contact Info    

Een GmbH oprichten   arrow

Duitse GmbH oprichten

Een GmbH oprichten in Duitsland

U overweegt een Duitse GmbH op te richten? Of misschien een andere Duitse rechtsvorm? Enkele verschillende organisatievormen hebben we in kaart gebracht: “Bedrijf in Duitsland starten, maar in welke vorm?”

Welke organisatievorm het ook mag worden, bij INDIPA bent u aan het goede adres! Wij zijn snel, betrouwbaar, steeds bereikbaar en professioneel. in de afgelopen jaren hebben we reeds meer dan 100 oprichtingen succesvol begeleid. Dit heeft ons niet alleen veel ervaring gebracht, maar ook meer dan 100 zeer tevreden klanten.

Lees hieronder hoe we te werk gaan bij de oprichting van een GmbH, uiteindelijk de meest gekozen Duitse rechtsvorm.

Volledige ondersteuning bij de oprichting van uw GmbH

Wij begeleiden onze klanten gedurende het gehele oprichtingsproces; vanaf de eerste overwegingen tot en met alle administratieve en juridische aanmeldingen staan we in nauw contact met onze klant.

Omdat we over een solide netwerk van professionele partners (waaronder notarissen, fiscalisten, juristen, vertalers) beschikken, hebben we in de regel minder dan drie weken nodig vanaf het moment dat het besluit genomen wordt een GmbH op te richten tot en met de registratie daarvan in het Duitse “Handelsregister” (waarmee de GmbH dan ook formeel tot stand komt). Wij vragen onze klant in deze tijd slechts gedurende een halve dag hier in Düsseldorf aanwezig te zijn, om alle formele documenten persoonlijk te ondertekenen.

Hoe ziet zo’n oprichtingsproces eruit en hoe begeleidt INDIPA daarbij? Kort samengevat:

  • bepalen van de naam van de GmbH; de naam, in samenhang met het maatschappelijk doel, moet door de IHK (Industrie- und Handelskammer) worden goedgekeurd. INDIPA stemt met de IHK af;
  • afspraak maken bij de notaris, het voorbereiden van de door de notaris benodigde documenten, het begeleiden naar die afspraak, alsook het mondeling vertalen van de oprichtingsakte naar het Nederlands bij het passeren van de akte bij de notaris;
  • afspraak maken bij de bank en het begeleiden naar die afspraak voor het openen van een bankrekening op naam van de GmbH (“in Gründung”);
  • zorgdragen voor de inschrijving van de GmbH in het Handelsregister, de IHK en andere Duitse instanties,
  • coördineren van de aanmelding van de GmbH bij het Finanzamt, voor het aanvragen van een Duits belastingnummer

INDIPA regelt het gehele proces, is uw vaste aanspreekpartner en neemt u aan de hand tot uw GmbH staat.

Oprichtingskosten onder controle

Welke kosten komen er bij een GmbH-oprichting kijken? INDIPA verschaft u voorafgaand een overzicht van de oprichtingskosten en verzekert u deze kostenberaming niet te zullen overschrijden. Naast de oprichtingskosten moet nog rekening worden gehouden met doorlopende administratieve kosten, zoals kosten voor de boekhouding, regelmatige BTW-aangiften, het indienen van de jaarrekening en huur. Ook hiervoor kunnen wij u een betrouwbaar kostenoverzicht verschaffen.

Financiele ondersteuning

Als Nederlandse ondernemer komt u mogelijkerwijs in aanmerking voor financiele ondersteuning van de Nederlandse overheid bij het oprichten van een Duitse GmbH. We hebben hierin reeds positieve ervaring opgedaan en helpen ook ú graag bij het aanvragen van de subsidie.

Maatschappelijke zetel

Uw Duitse onderneming heeft een Duits adres nodig voor de maatschappelijke zetel. INDIPA biedt u een perfecte locatie in Düsseldorf aan. Niet alleen zorgen wij voor uw postverwerking, tevens kunt u op onze locatie in Düsseldorf flexibel en al naar behoefte gebruik maken van onze buro- en besprekingsruimten.

Uw GmbH is in het beste geval ook onder een Duits telefoonnummer te bereiken. INDIPA biedt u een telefoonnummer met het netnummer van Düsseldorf aan. Meer informatie over deze dienstverlening vindt u onder “Uw bedrijf in Duitsland vestigen”.

Ná de oprichting van uw GmbH – geef uw administratieve “rompslomp” uit handen!

Nadat uw GmbH is opgericht, zal u zich vooral willen bezighouden met uw ondernemingsactiviteiten en niet met het afwikkelen van de administratieve “rompslomp” die na de oprichting ontstaat. Daar zorgt INDIPA voor! Kijk voor meer informatie onder “GmbH opgericht – en hoe nu verder?”

Of liever direct een startklaar Duits bedrijf?

Een nieuw opgerichte GmbH biedt u wellicht een goede start op de Duitse markt, echter, er moet nog veel gebeuren om ook daadwerkelijk operationeel te worden. Uit ervaring weten we dat er na de formele oprichting van een GmbH veel tijd verloren gaat en hoge kosten worden gemaakt voordat er eindelijk successen geboekt kunnen worden. Zo zal er in de regel eerst personeel moeten worden aangesteld, zullen er duidelijke taakomschrijvingen moeten worden geformuleerd, marktanalyses worden gemaakt, marketing materiaal worden ontworpen, enzovoorts. Kortom, het échte werk laat vaak tot ná de oprichting op zich wachten. Maar INDIPA maakt het u graag gemakkelijk en biedt u een GmbH aan welke vanaf dag 1 operationeel is. Wilt u weten hoe, lees dan graag verder onder “Een startklaar Duits bedrijf”.

Interesse?

Neem dan graag hier contact met ons op voor meer informatie!